Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Студентски град, бл.6А, бх.В
Сименс тел: 02/9627598
02/8624492
факс: 02/9627598,
02/8624492
14 „РОНИ ТЕРМИК СЪРВИСИЗ” ЕООД
БУЛСТАТ: 117651867
Румен Димитров Стоянов
управител
№ Р-16 / 01.06.2007 г. 
гр. Русе
ул. Димитър Атанасов 2,бл. Латински,вх. В,офис 5
Офиси в страната:
Гр. Плевен, ул. Иван Вазов №10А, ет.3 
Гр. Пловдив, ул. Кап. Райчо №50, ет.3, офис 10
Сименс  тел: 082/821805
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg