Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
факс: 082/821805
15 „СМК – МОНТАЖИ”  АД
БУЛСТАТ: 102124298
Дани Йорданов Едрев
управител
№ Р-17 / 01.06.2007 г. 
гр. Бургас, п.к. 8000
ул. Шейново №3, ет.4
Сименс тел: 056/842780
факс: 056/840321
16 „ЕНЕРГОИНВЕСТ”  ЕООД
БУЛСТАТ: 102813092
Благой Чанев Мечков
управител
№ Р-18 / 01.06.2007 г. 
гр. Бургас, п.к. 8008
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg