Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
к-с Изгрев, бл.66, вх.8
Сименс тел: 056/881090
17 „БРУНАТА” ООД
БУЛСТАТ : 041029500
Николай Георгиев Жечков
Управител
№ Р-19 / 14.06.2007 г.
Гр.София, п.к. 1618
бул. Братя Бъкстон №85
www.brunata.bg
Офиси в страната:
Гр. Плевен 5800,
ул. Ал. Стамболийски №1, офис 609А
Гр. Пловдив 4003, пл. А. Чехов №8, офис 4
Гр. Русе 7000, ул. Кирил Старцев 12А
Бруната
Сименс
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg