Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Тел. 0289155701
Факс: 02/9155755
18 „ТОПЛОФИКАЦИЯ В.ТЪРНОВО”АД
БУЛСТАТ: 104003977
Петър Иванов Петров
изпълнителен директор
 № Р-20 / 14.06.2007 г.
Гр.Велико Търново, п.к.5002
ул. Никола Габровски №71А
Бруната тел: 062/603173
факс: 062/640897
19 „ТОПЛОФИКАЦИЯ ГАБРОВО” ЕАД
БУЛСТАТ: 107009273
Валентин Апостолов Димов
изпълнителен директор
№ Р-21 / 14.06.2007 г.
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg