Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Гр.Габрово, п.к.5300
Ул. Индустриална № 6
Бруната тел: 066/819151
066/819152
факс: 066/819182
20 „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА” ЕАД
БУЛСТАТ: 106006256
Камелия Боянова Шушкова
изпълнителен директор
№ Р-22 / 14.06.2007 г.
№ Р-22-1 / 30.07.2008 г.
Гр.Враца, п.к. 3000
ул. Максим Горки №9
www.vratza.com/dhc/
Бруната
Сименс
Тел.: 092/626088
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg