Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Факс: 092/627293
21 „ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД
БУЛСТАТ:  127560572
Ана Валентинова Братоева
управител
 № Р-23 / 31.08.2007 г. 
гр. Шумен
ул. Гео Милев №6
Сименс Тел: 054/867992
22 „ДАЛКИЯ - ВАРНА” ЕАД
ЕИК: 103195446
Франк Жозеф Женен
Изпълнителен директор
№ Р-24 / 31.08.2007 г.
№ Р-24-1 / 30.11.2009 г.
гр. Варна 9020
бул. Янош Хуняди №5
www.dalkia-varna.bg
Сименс Тел: 800 14448
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg