Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Факс: 052/750 358
23 „ТОПЛОПРОЕКТ” ООД
БУЛСТАТ: 115765060
Апостол Иванов Панайотов
Емил Апостолов Панайотов
Управители
№ Р-25 / 26.09.2007 г.
№ Р-25-1 / 29.02.2008 г. 
№ Р-25-2 / 26.03.2010 г.
Гр.Пловдив
бул. Мария Луиза №23, ет.1
Сименс Тел.:032/631784
Факс: 032/664731
24 „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ” АД
БУЛСТАТ: 127518677
Димитър Стоянов Димитров
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg