Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
гр. Шумен, п.к. 9700
ул. Гео Милев №6
гр. Плевен, п.к. 5800
ул. Иван Вазов №10, офис 13
гр. Русе, ул. Вардар №42
гр. Козлодуй, Отоплителна централа
Техем
Сименс
тел: 02/9702828
02/9702829
факс: 02/9702848
02/9702849
2 „ТЕРМОКОМПЛЕКТ”  ООД
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg