Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
изпълнителен директор
 № Р-26 / 26.09.2007 г.
№ Р-26-1 / 22.12.2008 г.
№ Р-26-2 / 15.12.2009 г.
гр. Шумен 9700
ул. Съединение №51
Офиси в страната:
гр. Русе, бул. Липник №54,
Търговски комплекс „Олимп”, ет.2
гр. Варна, ЖК „Младост”, бл.143, вх.1,ет.1,ап.1 
Сименс тел/факс:
054/830 686
25 ЕТ „ГЕНО КАРТЕЛОВ –
ФРИГОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ”
БУЛСТАТ: 115142921
Гено Янков Картелов
Управител
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg