Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
№ Р-27 / 13.12.2007 г.
Гр.Пловдив
Ж.к.”Тракия”, бл.62, вх.Б, ет.8, ап.22
Сименс Тел.:032/685192
26 „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” ЕАД
БУЛСТАТ: 113012360
Стойчо Славчов Василев
изпълнителен директор
№ Р-28 / 13.12.2007 г.
Гр.Перник, п.к. 2304
Кв. „Мошино”
www.toplo-pernik.com
Сименс Тел.: 076/600681
076/648209
Факс: 076/670683
27 „РОДОПИ 20” ООД
БУЛСТАТ: 115351020
Красимира Спасова Хаджийска
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg