Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Управител
№ Р-29 / 29.02.2008 г.
Гр. Пловдив
Бул. България №4, с.А1 офиси
Сименс Тел.:032/683308
28 „НЕЛБО” ЕАД
БУЛСТАТ: 175367099
Боряна Ичкова Колева
Управител
№ Р-30 / 29.02.2008 г.
№ Р-30-1/ 02.12.2010 г.
Гр. София 1113
Ул. Тинтява №15
www.nelbo.com
Офиси в страната:
Гр. В. Търново, ул. Н.Габровски №35, вх.А
Гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №93
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg