Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Гр. Бургас, ЖК Славейков, бл.26, вх.1, ет.1
Гр. Плевен, ул. Васил Левски №119, ет.2
Гр. Враца, ул. М. Горки №9
Гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №39
Гр. Варна, представителство дялово разпредел.
Далкия Варна
Гр. Перник, ул. Тунджа №16
MX systems AG
QUNDIS
Тел.: 02/9691212
Факс: 02/9691220
29 „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД
БУЛСТАТ: 102011085
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg