Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Ралица Добромирова Добрева
Изпълнителен директор
№ Р-31 / 30.07.2008 г.
Гр.Бургас, п.к. 8000
Ж.к. Лозово
www.toplo-bs.com
Бруната
Сименс
Тел.: 056/871111
Факс: 056/871101
30 „ЕВН България Топлофикация”ЕАД
БУЛСТАТ: 115016602
Йорг Золфелнер
Председател на УС
Йозеф Пенц
Зам.председател на УС
№ Р-32 / 29.10.2008 г.
Гр.Пловдив, п.к. 4000
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg