Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
ул. „Христо Г. Данов” №37
www.evn-tp.bg
Сименс Тел.: 7001 7777
Факс: 032/990010
31 „ТЕРМО СИСТЕМС” ЕООД
БУЛСТАТ: 115814707
Иван Златев Марков
Управител
№ Р-33 / 17.11.2008 г.
Гр. Пловдив 4003
Бул. България №37
Сименс Тел.: 032/941547
32 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД
ЕИК: 831609046
Стоян Петров Цветанов
Изпълнителен директор
№ Р-34 / 27.08.2009 г.
№ Р-34-1 / 28.07.2011 г.
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg