Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Гр. София 1680
ул. Ястребец №23 Б
www.toplo.bg
Сименс
Сенсус
Тел.: 958 68 08
Факс:8597 015
33 „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” АД
ЕИК: 117005106
Андрей Александрович Николаев
Изпълнителен директор
№ Р-35 / 02.12.2010 г.
Гр. Русе
Ул. ТЕЦ Изток
Сименс Тел.: 082/833 313
Факс:082/844 068
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg