Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
34 „АКВА Р” 00Д
ЕИК: 200052892
Петър Николаев Петров
Димитър Димитров Кюркчиев
Управители
№ Р-36 / 21.12.2010 г.
Гр. Русе
бул. Липник №52, вх.2
Сименс Тел.: 0899811474
35 „ИНТЕРСАР” E00Д
ЕИК: 121440993
Светослав Савов Арабаджиев
Управител
№ Р-37 /24.08.2011 г.
Гр. София
ул. Андезит №10
Сенсус-топломери Тел./факс:
959 14 98
Съгласно писмо-декларация от „QVEDIS” GmbH, произвежданите под името
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg