Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
БУЛСТАТ: 020307302
Владимир Петров Владимиров
Красимир Николов Христов
управители
 № Р-02 / 26.04.2007 г.
гр. София, п.к. 1303
бул. Ал.Стамболийски №87
www.termocom-bg.com
Сименс тел: 02/9304055
02/9304066
факс: 02/9304052
3 „ПМУ СОФИЯ”  ООД
БУЛСТАТ: 121807140
Саид Ютдемов Халачлийски
управител
 № Р-03 / 26.04.2007 г.
№ Р-03-1 / 19.02.2009 г.
№ Р-03-2 / 21.12.2010 г.
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg