Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
гр. София, п.к. 1309
бул. Ал.Стамболийски №205
www.pmusofia.com
Минол
Зонтекс
тел: 02/8922022
02/9201727
факс: 02/8922033
4 „ХОЛИДЕЙ И РАЙЗЕН”  ЕООД
БУЛСТАТ: 130069334
Павел Георгиев Павлов
управител
№ Р-04 / 26.04.2007 г.
гр. Варна, п.к. 9004
ул. Македония №129, ет.4
Офиси в страната:
гр. София,
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg