Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
ЖК Борово, ул. Тодор Каблешков №1, офис 23
гр. Габрово, ул. Орловска №83, ап.19
гр. Пловдив, бул. Васил Левски №148, стая 408
гр. Плевен, ул. Шипка №22А, партер
гр. Русе, ул. Капитан Маринов, бл.МО1, партер
Кундо тел: 052/614553
052/622487
факс: 052/614553
5 „ДИРЕКТ”  ЕООД
БУЛСТАТ: 121125435
Диана Цокова Владимирова
управител
№ Р-05 / 26.04.2007 г.
№ Р-05-1 / 29.09.2009 г.
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg