Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
гр. София, п.к. 1113
ул. Николай Коперник №21
Офиси в страната:
гр. Перник,
пл. Кракра Пернишки, х-л Струма, ст.135
Техем тел: 02/9712098
02/9713250
факс: 02/9713236
6 „ЖОКО ЕНЕРДЖИ”  ЕООД
БУЛСТАТ: 117593143
Юлиана Манчева Сокерова
управител
№ Р-06 / 26.04.2007 г.
гр. Русе, п.к. 7004
ул. Доростол №31, бл. „Кристал”, вх.2, ет.1, п.к.4
Сименс тел: 082/858982
7 „НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg