Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
БУЛСТАТ: 104100223
Ичко Цанков Рачев
Управител
№ Р-07 / 26.04.2007 г.
Гр.Велико Търново,
Ул.Оборище № 4
Гр.София,
Ул.Тинтява № 15 17
www.nelbo.com
Сименс
Метрикс
Тел.:02/9691212
Факс: 02/9691220
8 „ИСТА БЪЛГАРИЯ”  ЕООД
БУЛСТАТ: 121457099
Ася Ангелова Ангелова и
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg