Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
Андреас Херманн Йелонек
управители
№ Р-08 / 26.04.2007 г.
№ Р-08-1 / 17.11.2008 г.
гр. София, п.к. 1618
бул. Овча купел №72, ет.2
www.ista.bg
Офиси в страната:
Гр. Перник, ул. Камчия №4
Гр. Пловдив 4000,
ул. 6-ти септември №160, ет.6, ап.84
Гр. Плевен 5700, ул. Сопот №4, партер
Гр. Варна, ЖК Вл. Варненчик, бл.207, вх.1, ап.17
Гр. Шумен, ул. Априлско въстание №21
Иста
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg