Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
(Витерра)
тел: 02/9554359
02/9556169
факс: 02/9550413
9  „ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” ЕАД
БУЛСТАТ: 119004654
Павел Димитров Митрев
изпълнителен директор
 № Р-09 / 26.04.2007 г.
гр. Сливен, п.к. 8800
бул. Стефан Караджа №23
http://new.sliven.net/toplo/
Сименс тел: 044/624064
044/622167
факс: 044/662285
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg