Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
508 Издаване на разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за трансфер на продукти, свързани с отбраната, в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката
 
707 Издаване на разрешения за износ на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Заявителят получава разрешение за търговия с трети държави за предоставяне износ на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
 
710 Издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за транзит на продукти, свързани с отбраната, в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката
 
735 Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите
Дирекция: Насърчителни мерки и проекти
Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите
 
913 Издаване на международни сертификати за внос на продукти, свързани с отбраната
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на международни сертификати за внос на продукти, свързани с отбраната
 
949 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Р България от министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната, от територията на Р България от министъра на икономиката
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg