Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
1121 Издаване на удостоверения за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверения за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба
 
1122 Издаване на удостоверения за внос на изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Удостоверението за регистриране на внос се издава за внос на изделия с двойна употреба, посочени в Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, приет с постановление на Министерски съвет, от трета държава
 
1123 Издаване на компенсаторни записи и връчване на Депозитарни разписки за притежаване на компенсаторни инструменти на правоимащите лица
Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Процедура по предоставяне на обезщетение, определено по реда на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ)
 
1127 Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и сп. напитки, 293 Заверка и проверка на ел.техн.дневници, 507 Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
1127 Издаване на удостоверения за регистрация на производителите на спирт, дестилати и сп. напитки, 293 Заверка и проверка на ел.техн.дневници, 507 Вписване на промяна в обстоятелствата в удостоверенията
 
1167 Издаване на разрешения за внос на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Заявителят получава разрешение за търговия с трети държави за внос на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
 
1367 Издаване на удостоверения за регистрация за извършване на дейности, съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверения за регистрация за извършване на дейности, съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg