Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
1368 Издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид, 290 Вписване на промяна в обстоятелствата във вече издадени удостоверения за регистрация на потребители на оцетен анхидрид
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
1368 Издаване на удостоверение за регистрация на потребител на оцетен анхидрид, вещество от подкатегория 2А от приложение I на Регламент (ЕС) 1258/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г., 290 Вписване на промяна в обстоятелствата в
 
1593 Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Р България от министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверения за трансфер на продукти, свързани с отбраната за територията на Р България
 
1594 Издаване на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверения за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба
 
1596 Издаване на удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната от министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната от министъра на икономиката
 
1597 Издаване на удостоверения за внос на продукти, свързани с отбраната за територията на Република България от министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверения за внос на продукти, свързани с отбраната от министъра на икономиката
 
1628 Издаване на разрешения за износ на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за износ на продукти, свързани с отбраната, в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg