Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
2191 Издаване на разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство, съгласно Наредба № 1 на министъра на икономиката за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства
 
2277 Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им, 776 Промяна в обстоятелствата в издадени лицензциии, съгласно Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
2277 Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им, 776 Промяна в обстоятелствата в издадени лицензциии, съгласно Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове
 
2280 Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
2281 Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория на Приложение I на Регламент (EO) 273/2004, 709 Вписване на промени в обстоятелствата в издадени лицензии за дейности с прекурсори, 1126 Подновяване на издадени лицензии
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
2281 Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от първа категория на Приложение I на Регламент (EO) 273/2004, 709 Вписване на промени в обстоятелствата в издадени лицензии за дейности с прекурсори, 1126 Подновяване на издадени лицензии
 
2319 Издаване на разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg