Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
2320 Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория, 1595 Вписване на промяна в обстоятелствата в издадени удостоверения за регистрация на дейности с прекурсори.
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
2320 Издаване на удостоверения за регистрация за дейности с прекурсори от втора категория, както и за износ на прекурсори от трета категория на Приложение №1 на Регламент (ЕО) 273/2004, 1595 Вписване на промяна в обстоятелствата в издадени удостоверения з
 
2347 Издаване на еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на приложение I на Регламент ЕО 273/2004 и на еднократни разрешителни за износ на прекурсори
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
2347 Издаване на еднократни разрешителни за внос на прекурсори от първа категория на приложение I на Регламент ЕО 273/2004 и на еднократни разрешителни за износ на прекурсори
 
2372 Издаване на удостоверения за извършени инвестиции за целите на разрешаване на пребиваване в страната
Дирекция: Насърчителни мерки и проекти
МИ издава документи за обстоятелствата по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и т. 16 и чл. 25а от ЗЧРБ, свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени работни места в българско търговско дружество от чуж
 
2376 Издаване на разрешение за квота за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
2376 Издаване на разрешение за квота за внос на необработен дървен иглолистен материал с произход Руската федерация, а именно смърч (тарифни позиции 4403 20 110 и 4403 20 190) и бор (тарифни позиции 4403 20 310 и 4403 20 390)
 
Административен регистър
Дирекция: Административно обслужване
Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответната администрация. В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни. За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията
 
Уведомление преди пускането на пазара на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
На вниманието на производителите, вносителите и лицата, които внасят на територията на Република България електронни цигари и контейнери за многократно пълнене трябва да предоставят Уведомление за съставките на тези изделия пред Министерство на икономикат
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката