Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
3163 Издаване на индивидуални или общи разрешения за предоставяне на брокерски услуги на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказан
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Заявителят получава разрешение за търговия с трети държави за предоставяне на брокерски услуги на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение и
 
1525 Издаване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
 
1774 Промяна на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Промяна на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
 
358 Допълване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Допълване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
 
450 Издаване на удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
 
1775 Предоставяне на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни вещества за граждански цели
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Предоставяне на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни вещества за граждански цели
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg