Услуги, предоставяни от министерството
 
2192 Издаване на световен код за идентифициране на производител на пътно превозно средство


Отдел: Регистриране, лицензиране и контрол на прекурсори, оптични носители и търговски сделки
Лица за контакт: Недялка Сергиева и Райна Христова
Телефон: 02 940 7686, 02 940 7760
Адрес: София, ул. "Княз Александър І" №12
Работно време: 9:00-17:30

Изисквания, процедури, инструкции

Необходими документи:

  1. Заявление за издаване на световен код за идентифициране на производителя;
  2. Копие от картата за идентификация по Булстат и копие от съдебното решение за създаване на фирмата, в случай че заявителят не е пререгистриран в Търговския регистър.

Заявлението се подписва от управляващия или от надлежно упълномощено лице (в такъв случай трябва да се добави и копие от пълномощното) и се подава в деловодството на МИ или изпратено на адрес:

Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8, София 1054

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката - София, ул. "Княз Александър І" № 12  от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице, посредством лицензиран пощенски оператор или по електронен път.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС И НИВО НА ОСИГУРЕНОСТ НА СРЕДСТВОТО ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ - ВИСОКО: https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/production-and-trade/eb7e431e-e406-4d95-ba16-5115f7858ebe 


 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg