Услуги, предоставяни от министерството
 
288 Изготвяне на становища по класифициране на изделия и технологии с двойна употреба спрямо Приложение I на Регламент ЕО № 428/2009, Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на к


дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"
Адрес: София, ул. Леге № 4
Работно време: Всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа

Изготвянето на становища по класифициране на изделия и технологии по Приложение І на Регламент ЕО № 428/2009 (последно изменено с Делегиран регламент (ЕС) 2019/2199 на Комисията от 17 октомври 2019 г.), Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъка на изделията и технологиите, които се контролират при внос, се извършва в отговор на запитване на държавни органи, институции, физически и юридически лица.

Необходими документи, които заявителят трябва да подаде до Министерството на икономиката, дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност":

  • Заявление по образец за класифициране на изделия и технологии;
  • Документ, потвърждаващ външнотърговската сделка (поръчка, фактура, проформа- фактура, договор и др.) - в зависимост от типа заявление;
  • Документ от производителя на изделията (технически характеристики, каталожни данни, анализни сертификати за физични и/или химични показатели и стойности, чертежи и др.), доказващи вида, характера и функционалното предназначение, на заявените за класифициране изделия и технологии.
  • Оригинал на документ, удостоверяващ конкретната крайна употреба от крайния потребител на изделията;
  • В случай, че заявлението не е подписано от ръководителя на дружеството, заявителят трябва да представи копие на нотариално заверено пълномощно, че лицето може да изготвя и подписва заявления за класифициране на изделия и технологии в Министерството на икономиката.

Образци

Образец на заявление за класифициране на изделия за износ, трансфер и реекспорт

Образец на заявление за класифициране на изделия за транзит, превоз и брокерска сделка


Образец на заявление за класифициране на изделия за внос

Такси - не се дължат такси.

Възможност за заявяване по електронен път:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/production-and-trade/bbedf560-ca37-4b70-adee-64bf686b0b01

 

Срок на изпълнение (в дни): до 7

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката