Услуги, предоставяни от министерството
 
324 Издаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи п


Издаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна

Необходими документи

За получаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите/изделията, изброени в приложение II на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 заявителят представя в Министерство на икономиката следните документ:

1. Попълнено заявление по образец (Приложение № 1 към т. 3 на Заповед № РД-16-1532/19.09.2019 г.)

2. Попълнен образец на разрешение (Приложение № 2 към т. 3 на Заповед № РД-16-1532/19.09.2019 г.) в 2 (два) екземпляра

3. Външнотърговската сделка (договор, поръчка);

4.Техническите характеристики, функционалното предназначение и произхода на технологията/изделието;

5. Крайната употреба и крайния потребител - в оригинал;

6. Условията на доставка;

 

Образци:

Приложение № 1 към т. 3 на Заповед № РД-16-1532/19.09.2019 г. - Заявление за издаване на разрешение за продажба, доставка, трансфер или износ на технологиите, изброени в Приложение 2 на Регламент № 833/2014

Приложение № 2 към т. 3 на Заповед № РД-16-1532/19.09.2019 г. - Образец на разрешение

Заплащане

Не се заплаща за услугата

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката