Услуги, предоставяни от министерството
 
505 Издаване на международни сертификати за внос на изделия и технологии с двойна употреба


дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"
Адрес: София, ул. Леге № 4
Работно време: Всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч

Международният сертификат за внос на изделия и технологии с двойна употреба се издава от Министерството на икономиката и енергетиката въз основа на издадено удостоверение за внос на изделия и технологии с двойна употреба.

Необходими документи за издаване на международен сертификат за внос на изделия и технологии с двойна употреба:

  1. заявление за получаване на сертификат по образец - образец № 52 към Заповед на министъра на икономиката и енергетиката;
  2. копие на документ, удостоверяващ необходимостта от издаване на сертификата.

Всички изискуеми документи, които са на чужд език, се представят пред съответните органи със заверен превод на български език.

Министъра на икономиката и енергетиката се произнася по заявленията в срок от 15 работни дни от датата на получаването им и уведомяват заявителя в срок от 3 работни дни от датата на подписването му.

Заявленията се адресират до министъра на икономиката и енергетиката. Окомплектовани с необходимите документи, заявленията се подават в деловодство на Министерството на икономиката и енергетиката

Министъра на икономиката и енергетиката се произнася по заявленията в срок от 15 работни дни от датата на получаването им и уведомяват заявителя в срок от 3 работни дни от датата на подписването му.

Такси

Основание на заплащане - Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Размер на дължимите такси - за издаване на международен сертификат за внос на изделия и технологии с двойна употреба - 20 лв.

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката