Административно обслужване
 
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерство на икономиката и индустрията


дирекция "Административно обслужване"
Телефон: 02 940 7498
Адрес: ул. "Славянска" №8
Работно време: 9.00-17.30, като ЦАО работи без прекъсване

Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията са утвърдени със Заповед № РД-16-322/03.06.2022 г. на главния секретар на министерството.

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Министерството на икономиката и индустрията

 

 

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg