Политически кабинет
 
Димитър Данчев
Заместник-министър
 
Калоян Методиев
Началник на Политическия кабнет
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg