Антоанета Пакова
Началник на политически кабинет

Антоанета Пакова има богат опит в държавната администрация и публичните финанси. Работила е като началник на отдел „Административно, правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ в РУО. Била е главен секретар в ЦРЧР – Национална агенция по Европейска програма за образование, обучение на  младеж и спорт – Еразъм +. Притежава магистърска степен по финанси от СА „Д.А. Ценов“ – гр. Свищов. Хоноруван преподавател в ПУ „ П. Хилендарски“.

отпечатай тази страница
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката