Димитър Данчев
Заместник-министър

Димитър Данчев е завършил 91-ва Немска езикова гимназия "Проф. Константин Гълъбов", София.

Магистър по бизнес администрация от Икономически университет Виена, Австрия. Притежава бакалавърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство, София.

Има опит като управител на частни и държавни компании. Ръководил е Службата по търговско-икономически въпроси в гр. Мюнхен, ФР Германия.

Народен представител в 44-ото и 46-ото Народно събрание. Бил е член на комисиите по икономическа политика и туризъм, по бюджет и финанси, по транспорт, информационни технологии и съобщения, както и член и зам.-председател на комисията по дигитализация, електронно управление и информационни технологии. Председател е на Съвета по икономика към Националния съвет на Българската социалистическа партия.

отпечатай тази страница
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg