Даниела Везиева
Министър на икономиката

Даниела Везиева е родена в гр. Русе. Завършва образователна степен магистър по финанси и кредит в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, с допълнителна квалификация "Контрол в публичния сектор". Доктор по икономика НВУ "Васил Левски" – гр. Велико Търново.

Притежава опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Работи по проекти, свързани с децентрализацията и въвеждане на нови модели на управление от 2003г.

От 2007г. до 2014г. представлява България в Бюджетния комитет на Европейски училища.

Работила е като началник отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване" в Регионален инспекторат по образование в Русе.

От ноември 2014г. до февруари 2017г. е заместник-министър на икономиката.

От май 2018г. до март 2019г. е била съветник в кабинета на председателя на Комисия за финансов надзор.

Заемала е мениджърски и ръководни длъжности в областта на банковата и консултантска дейност.

От 18.05.2021г. до 15.09.2021г. е съветник към министъра на икономиката.

Владее английски и руски  език.

отпечатай тази страница
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката