Лъчезар Борисов
Министър на икономиката

Лъчезар Борисов е роден през 1978г. в гр. Самоков. Завършва с отличие гимназия "Константин Фотинов" с профил математика. Висшето си образование със специалност "Макроикономика" получава от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), като завършва с отличие бакалавър и магистър. Получава втора специалност по "Счетоводство и Финанси" от Института за следдипломна квалификация към УНСС.  Специализира "Устойчиво развитие" във Венециански международен университет и Регионалния център по околна среда в Будапеща, както и "Счетоводни и одит регулации" към Световната банка. Завършва обучение по "Предприемачество и рисков капитал" в Американския университет.  Доктор по икономика във Висшето училище по застраховане и финанси. Публикувал е научни статии в сферата на антимонополното законодателство и моделите на пазарно стопанство, платежния баланс на страната и банковата ефективност при сливанията и поглъщанията.Владее английски език.

Утвърждава се като държавен служител, след като започва работа като главен експерт в Министерството на икономиката, след провеждането на конкурс през 2002 г. От 2006 г.  е началник на отдел, като ръководи отдели "Преструктуриране и капиталови пазари“ и "Управление и преструктуриране на държавното участие". През този период е изпълнявал и длъжностите началник на отдели "Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг" и "Стратегически анализи и прогнози". Заместник-министър на икономиката от февруари 2017г. до юли 2020г. Избран е за министър на икономиката на 24 юли 2020 г. от 44-ото Народно събрание.

Понастоящем е и член на Управителния съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Има богат натрупан опит в сферата на корпоративното управление, като е бил и в ръководните органи на редица частни и държавни компании от сферата на промишлеността, енергетиката и финансовото управление. Получавал е множество награди и грамоти за работата си в Министерството на икономиката, както и на състезания по математика и борсово посредничество.

Женен, с едно дете.

отпечатай тази страница
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката