Парламентарен контрол
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
16 март 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Явор Божанков
Относно: Междуфирмена и задлъжнялост на физическите лица...
16 март 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Явор Божанков
Относно: чуждестранните инвестиции в област Велико Търново...
11 март 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Дора Янкова
Относно: изпълнението на мярката „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по ОПИК...
01 март 2021
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Светла Бъчварова
Относно: Външната търговия с преработени плодове...
27 ноември 2020
Устен отговор на въпрос от народния представител г-н Румен Гечев
Относно: причините за отчетения от БНБ срив в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през периода януари-август 2020 г. спрямо същия период на 2019 г....
27 ноември 2020
Устен отговор на въпрос от народния представител г-н Жельо Бойчев
Относно готовността за въвеждане на стартъп визи...
27 ноември 2020
Устен отговор на въпрос от народния представител г-жа Надя Клисурска-Жекова
Относно антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се...
11 ноември 2020
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-жа Надя Клисурска-Жекова
Относно: Мярката за български микро-, малки и средни предприятия, която минава през „Българска банка за развитие“ АД ...
11 ноември 2020
Писмен отговор на въпрос от народния представител г-н Димитър Данчев
Относно: Пакет от икономически мерки за преодоляване на негативните икономически последици от разпространението на COVID-19...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката