Инвестиции
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Инвестиционна среда
България предлага икономическа, политическа и финансова стабилност, най-ниските данъчни ставки и оперативни разходи в Европейския Съюз...
Приложение на Закона за насърчаване на инвестициите
ЗНИ регламентира издаването на сертификати за клас инвестиция за инвестиционни проекти и предоставянето на административни и финансови насърчителни мерки...
Издаване на документи по реда на Закона за чужденците в Република България
МИ издава документи за обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и т. 16 и чл. 25а от ЗЧРБ, свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени...
Данъчно облекчение за първоначални инвестиции, представляващо държавна помощ за регионално развитие по чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Министерство на икономиката представя информация за държавната помощ за регионално развитие за първоначални инвестиции, представляващо по чл. 184 във връзка с чл. 189 от Закона за корпоративното подо...
Общи критерии за професионално представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори
Общи критерии за професионално представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката