Инвестиции
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Инвестиционна среда
България предлага икономическа, политическа и финансова стабилност, най-ниските данъчни ставки и оперативни разходи в Европейския Съюз...
Приложение на Закона за насърчаване на инвестициите
ЗНИ регламентира издаването на сертификати за клас инвестиция за инвестиционни проекти и предоставянето на административни и финансови насърчителни мерки...
Издаване на документи по реда на Закона за чужденците в Република България
МИ издава документи за обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и т. 16 и чл. 25а от ЗЧРБ, свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени...
Общи критерии за професионално представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори
Общи критерии за професионално представяне на инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката