В помощ на бизнеса
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Политика на Европейския съюз за осигуряване на достъп до пазари
Мерки за преодоляване на бариери пред търговията, прилагани от трети страни...
Информационни ресурси на Европейския съюз, които могат да се използват от търговските оператори
Eur-lex (европейско законодателство), Taric (интегрирана тарифа на ЕС), Европейски портал за малък и среден бизнес, портал "Вашата Европа"...
Тарифни квоти, прилагани от ЕС
Информация за актуалното състояние на количествата по тарифните квоти...
Задължения за вносителите относно отговорното снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони
Вносителите на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато следва да извършват надлежна проверка на веригите си на доставки...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката