Сектори в икономиката
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Сектор: Производство на лекарствени вещества и продукти (C21)
Секторът за производство на лекарствени вещества и продукти обхваща около 1.6% от индустриалното производство в страната и създава около 2.3% от добавената стойност в индустрията...
Сектор: Производство на изделия от каучук и пластмаси (C22)
В сектор "Производство на изделия от каучук и пластмаси" се произвежда 3.2% от обема на индустриалното производство в страната и се създава също 4.1% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на изделия от други неметални минерални суровини (C23)
В сектор "Производство на изделия от други неметални минерални суровини" се произвежда 4.2% от обема на индустриалното производство в страната и се създава 6.9% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на основни метали (С24)
В сектор "Производството на основни метали" се произвежда 14.9% от обема индустриалното производство в страната и се създава 9% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване (С25)
В сектор "Производство на метални изделия, без машини и оборудване" се произвежда 5.1% обема на индустриалното производство и се създава 8.5% от добавената стойност в индустрията....
Сектор: Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти (С26)
През 2016 г. производството на компютърна, електронна и оптична техника участва с 3% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост, като намалява дела си с 0.7% спрямо 2005 г....
Сектор: Производство на електрически съоръжения (С27)
През 2016 г. производството на електрически съоръжения участва с 5% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост, като увеличава дела си с 2.2 процентни пункта спрямо 2005 г....
Сектор: Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение (С28)
През 2016 г. производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение участва с 6.4% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост, като увеличава дела си с 0.1 процен...
Сектор: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета (С29)
През 2016 г. производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета участва с 3.4% в добавената стойност, създадена от преработващата промишленост, като увеличава дела си с 2.4 процентни пункта спрям...
Сектор: Производство на превозни средства, без автомобили (С30)
В сектор "Производство на превозни средства, без автомобили" се произвежда 0.9% от обема на индустриалното производство в страната и се създава 0.5% от добавената стойност в индустрията....
 
Оперативна програма BREXIT
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката