Резултати от конкурсите
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
24 ноември 2021
Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „младши експерт“ в отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерство на иконом
Резултати от проведен тест в конкурсна процедура за длъжността „младши експерт“ в отдел „Руска федерация, страни от ОНД и Грузия“, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ в Министерство на иконом...
22 ноември 2021
Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за експертна длъжност в отдел „Управление на риска, контрол и сигурност“, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособн
Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурс за длъжност „младши експерт“ в отдел „Управление на риска, контрол и сигурност“, главна дирекция „Европейски фондове за конкуренто...
22 ноември 2021
Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурсна процедура за ръководна длъжност в отдел „Изпълнение на проекти“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурсна процедура за длъжността “Началник на сектор“ „Техническо изпълнение“, отдел „Изпълнение на проекти“, Главна дирекция „Европейски...
Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурсна процедура за длъжността „Заместник главен директор“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“
Списък на допуснатите кандидати подали заявление за участие в конкурсна процедура за длъжността „Заместник главен директор“ на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката