Защита на потребителите
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Политика за защита на потребителите
Министерство на икономиката провежда политика, която има за цел да осигури защитата на основните права на потребителите...
Безопасност на потребителите
Защитата срещу рискове от придобиване на стоки и услуги...
Защита на икономическите интереси на потребителите
Правно регламентиране на редица търговски практики и похвати...
Уреждане на потребителски спорове по съдебен и извънсъдебен ред. Помирителни комисии. Защита на колективните интереси на потребителите.
Достъп на потребителите до съдебни и извън съдебни процедури за защита на техните права. Помирителни комисии. Защита на индивидуалните и колективни интереси на потребителите....
Сдружения на потребителите
Неправителствен сектор...
Органи за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.
Алтернативно решаване на потребителски спорове и платформа за онлайн решаване на спорове....
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg