Лицензионни режими
Филтрирай по:
 
Сортирай по азбучен ред:
 
Публичен регистър по чл. 13 ал. 1 от Валутния закон
Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, както и издаването на Удостоверения за регист...
Публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, на електронни цигари и/или контейнери за многократн
публичен регистър на производителите, вносителите и лицата, въвеждат на територията на страната от друга държава - членка на Европейския съюз, електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене...
Публичен регистър на изделията за пушене, различни от тютюневи изделия
Публичен регистър по чл. 43к,ал.4 на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg