Открито управление
Сортирай по азбучен ред:
 
Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийната ефективност и за управлението на потреблението на енергия на сгради на МИ
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ...
Информация за плащанията на МИ за 2020 г.
Информация за плащанията на МИ по дни за 2020 г....
Информация за плащанията на МИ за 2021 г.
Информация за плащанията на МИ за 2021 г....
Информация за плащанията на МИ за 2022 г.
Информация за плащанията на МИ по дни за 2022 г....
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg