Предприемачество
Сортирай по азбучен ред:
 
Програма COSME 2014-2020
Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия, 2014 - 2020 г., приета с Регламент (ЕС) №1287/2013 г. на ЕП на Съвета от 11 декември 2013 г....
План за действие "Предприемачество 2020 - България"
На 11 ноември 2015 г. Министерският съвет прие План за действие "Предприемачество 2020 - България" със списък от конкретни мерки в съответствие с препоръките на ЕК към страните-членки, включени в Пла...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката