Новини
Сортирай по азбучен ред:
 
29 януари 2021
Доброволни прегледи на НКТ и Глобален форум на ОИСР за отговорно бизнес поведение
Националните контактни точки за отговорно бизнес поведение са създадени с цел популяризиране на Насоките на ОИСР за мултинационалните предприятия и свързаните с тях Насоки за надлежна проверка и разгл...
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg