Новини
Сортирай по азбучен ред:
 
Европейската комисия публикува списъка на проектите, одобрени за финансиране от бюджета на Европейския фонд за отбрана за 2021 г.
На 20 юли 2022 г. Европейската комисия публикува официално резултатите от оценката на проектите, подадени в отговор на 23 покани за набиране на проектни предложения от бюджета на Европейския фонд за о...
Публикувани са поканите за набиране на проектни предложения от бюджета на Европейския фонд за отбрана за 2022 г.
Покани за набиране на проектни предложения от бюджета на Европейския фонд за отбрана за 2022 г. на стойност 924 млн. евро са публикувани на сайта на Европейската комисия ...
Официален старт на Европейския фонд за отбрана
На 30 юни 2021 г. Европейската комисия даде официален старт на Европейския фонд за отбрана като публикува 34 покани за набиране на проектни предложения от бюджета на програмата за 2021 г....
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg